Zahid - Hermit

Chaman se shaikh bhi uth kar kinaare ju aaye
Hum aaye peene ko mai, Woh pai wazu aaye

- 'Riyaz'
 

Qasam hai tujhko zahid kya kare gar koi aankhon se dekhe
Chhalakna saagar-e-mai ka, chahekna badah khwaron ka

- 'Daag'
 

Kisi ki to zahid ko hoti mohabbat
Buton ki na hoti Khuda ki to hoti

- 'Benazeer'
 

 

Mujhe dhoka na deti hon kahin tarsi hui aankhein Tumhi ho saamne ya phir wahi tasweer-e-khwaab hai