Ummeed - Hope; Desire

Ilahi kaamyaabi rahnumaayi ho
Koi ummed waaraanah chala hai

- 'Azad Ansaari'
 

Kuch ummeed-e-karam mein guzri 'umr
Kuch ummeed-e-karam mein guzregi

- 'Faani'
 

Kehte hain ummeed pe jeeta hai zamaana
Woh kya kare jis ko koi ummeed nahin hai

- 'Aasi Uladni'
 

 

Sar jhuka dete hain sab hukm-e-Khuda ke samneShah tak majboor hote hain qaza ke saamne