Kudurat - Hatred

Ghazab hai ke dil mein to rakho kodurat
Karo moonh pe hum se safaai ki baatein

- 'Zafar'
 

 

Mitti mein jis ke haq ne zar ka asar diya tha Saare jahan ko jisne ilm-o-hunar diya tha