Kudurat - Hatred

Ghazab hai ke dil mein to rakho kodurat
Karo moonh pe hum se safaai ki baatein

- 'Zafar'
 

 

Unke dekhe se jo aajaati hai moonh par raunaq Woh samajhte hai bimaar ka haal achha hai